• Atpakaļ
 • menu
 • Meklēt
 • Ieiet portālā
 • Dalīties ar rakstu:

  “Bigbank” emitē jaunas nenodrošinātās subordinētās obligācijas ar 7 procentu likmi un plāno tās kotēt “Nasdaq Tallinn” biržā

  Digitālo bankas pakalpojumu sniedzējs Eiropas tirgos “Bigbank” šodien paziņoja par jaunu obligāciju publisko piedāvājumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar kopējo apjomu no 3 līdz 10 miljoniem eiro. Investori var pieteikties uz “Bigbank” desmit gadu nenodrošinātajām subordinētajām obligācijām ar 7% gada procentu likmi, kas maksājama reizi ceturksnī, informēja “Bigbank” valdes priekšsēdētājs Martins Lants.

  Pieteikšanās periods sākas šodien, 14.maijā, un noslēdzas 24.maijā. “Bigbank” plāno kotēt obligācijas Nasdaq Tallinn fondu biržas Baltijas obligāciju sarakstā, lai nodrošinātu likviditāti un brīvu tirdzniecību.
  ““Bigbank” turpina strauju izaugsmi gan mājokļa, gan korporatīvo kredītu jomā un pakāpeniski sāk piedāvāt arī ikdienas bankas pakalpojumus. Pašreizējais obligāciju piedāvājums ir otrais mūsu 30 miljonu eiro obligāciju programmā, kuras mērķis ir nostiprināt un optimizēt grupas kapitāla struktūru. No obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus plānojam izmantot, lai segtu papildu kredītrisku, kas rodas, pieaugot grupas korporatīvo un mājokļa kredītu portfelim Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai ievērotu kapitāla regulējošās prasības,” skaidro Lants.
  “Bigbank”, ar vairāk nekā 30 gadu vēsturi, ir Igaunijas kapitālam piederoša komercbanka. Bankas bilances kopsumma 2024.gada 31.martā bija 2,5 miljardi eiro un pašu kapitāls – 243,5 miljoni eiro. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir 151 000 aktīvu klientu un vairāk nekā 500 darbinieku. Reitingu aģentūra “Moody's” ir piešķīrusi “Bigbank Baa3” ilgtermiņa un “Prime-3” īstermiņa ārvalstu un vietējās valūtas banku noguldījumu reitingus.
  “Nosakot obligāciju procentu likmi, mēs ņēmām vērā, ka pašreizējā situācijā tirgi sagaida nelielu procentu likmes samazinājumu. “Bigbank” ir ļoti diversificēts kredītportfelis, ko veido privātpersonu mājokļa un patēriņa kredīti un uzņēmumu līzinga produkti, kā arī uzņēmumu attīstības un investīciju aizdevumi. Mēs esam labi pārvaldīta un mūsdienīga banka, kas efektīvi darbojas, izmantojot digitālos kanālus. Mēs vienmēr esam maksājuši saviem noguldītājiem procentus, kas ir vieni no augstākajiem tirgū, piedāvājuši konkurētspējīgus aizdevumu produktu piedāvājumus un pēdējos gados piedāvājuši investoriem jau trīs veiksmīgas obligāciju emisijas, kas pārsniegušas sākotnējo piedāvājumu, ar kopējo apjomu 40 miljonu eiro apmērā,” sacīja Lants.
  Galvenie obligāciju publiskā piedāvājuma nosacījumi
  Šodien uzsāktajā publiskajā piedāvājumā, “Bigbank” piedāvā līdz 3000 nenodrošinātu subordinēto obligāciju ar nosaukumu “EUR 7.00 “Bigbanki allutatud võlakiri” 24-2034 / EUR 7,00 “Bigbank” subordinētās obligācijas 24-2034”, kuru katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā, dzēšanas termiņš ir 2034.gada 29.maijs, fiksētu procentu likmi 7% gadā, kas maksājama reizi ceturksnī. Sākotnējā piedāvājuma pārsnieguma gadījumā, “Bigbank” ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 10 000 obligāciju. Tāpat “Bigbank” ir tiesības atcelt piedāvājumu nepieteiktajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu 1000 eiro par vienu obligāciju.
  Pieteikties obligācijām var no šodienas, 2024. gada 14.maija, plkst. 10.00 līdz 2024.gada 24.maija plkst. 15.30. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
  Subordinētās obligācijas ir “Bigbank” nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka, “Bigbank” likvidācijas vai bankrota gadījumā, visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Plašāka informācija ir pieejama prospektā un prospekta kopsavilkumā.
  Šī piedāvājuma vispārējais mērķis ir stiprināt “Bigbank” grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu “Bigbank” grupas budžetu un izaugsmi, kā tas noteikts “Bigbank” stratēģiskajā plānā.
  Banka plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot, lai segtu papildu kredītrisku, kas rodas, pieaugot “Bigbank” grupas korporatīvo un mājokļa kredītu portfelim Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktās kapitāla prasības.
  Obligāciju emisijas ietvaros gūtos ieņēmumus var izmantot arī esošo “Bigbank” emitēto nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanai ar nosacījumu, ka “Bigbank” ir tiesības šīs obligācijas dzēst pirms termiņa saskaņā ar piemērojamajiem obligāciju noteikumiem.
  Otrā piedāvājuma prospekts (ieskaitot tā pielikumu), obligāciju noteikumi un nosacījumi, kā arī prospekta kopsavilkums ir publicēti un elektroniskā formātā ir pieejami “Bigbank” tīmekļa vietnē investor.bigbank.eu/lv un Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē https://www.fi.ee. Papildus iepriekš minētajam, otrā piedāvājuma prospekta kopsavilkuma un obligāciju piedāvājuma galīgo noteikumu tulkojumi angļu, latviešu un lietuviešu valodās elektroniskā formātā ir pieejami “Bigbank” tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu.
  Pirms ieguldījumu veikšanas “Bigbank” nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās, lūdzam jūs pilnībā iepazīties ar otrā piedāvājuma Prospekta kopsavilkumu (ieskaitot tā pielikumu), Obligāciju noteikumiem un Galīgajiem otrā piedāvājuma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā aicinām konsultēties ar ekspertu.
  Svarīga informācija
  Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2017.gada 14.jūnija regulas Nr. 2017/1129/ES izpratnē un nav uzskatāms par “Bigbank” nenodrošināto subordinēto obligāciju pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu pieteikties uz subordinētajām obligācijām. Katram investoram lēmums par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ietverta Prospektā (tostarp tā pielikumā), otrā piedāvājuma Prospekta kopsavilkumā un Obligāciju noteikumos, kā arī otrā piedāvājuma Galīgajos noteikumos. Prospekta apstiprinājums, ko sniegusi finanšu uzraudzības iestāde, nav uzskatāms par “Bigbank” nenodrošināto subordinēto obligāciju ieteikumu.
  Šajā paziņojumā iekļauto informāciju nav paredzēts publicēt, izplatīt vai pārsūtīt pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, valstīs vai apstākļos, kad tāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu nelikumīga, vai personām, uz kurām attiecas kompetento iestāžu noteiktās finansiālās sankcijas. “Bigbank” nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiks publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un subordinēto obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, uzaicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez normatīvā izņēmuma vai atbilstības, vai personām, uz kurām attiecas kompetento iestāžu noteiktās finanšu sankcijas. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek publiski piedāvātas, pamatojoties tikai uz Prospektu (ieskaitot tā pielikumu) un otrā piedāvājuma Prospekta kopsavilkumu,Obligāciju nosacījumiem un otrā piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem, kā arī piedāvājums ir paredzēts tikai personām, uz kurām ir attiecināms šis prospekts. Šo paziņojumu nav apstiprinājusi neviena uzraudzības iestāde, un tas nav prospekts.
  Par “Bigbank”
  “Bigbank AS” ir Igaunijas banka, kas izvērsusi darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Uzņēmumu vada grupas valdes loceklis Martins Lants. Valdē darbojas arī Marts Veskimagi, Argo Kiltsmans, Kens Kanariks un Ingo Poders.
  Dalīties ar rakstu:
Saistītie raksti

Investors Andris ir Investoru kluba izdomāta persona. Viņa rīcībā ir 25 000 eiro reālas naudas, ko Andris sāk ieguldīt akciju tirgos 2021. gada novembrī. Andra investīciju lēmumus pieņem Investoru Kluba redakcija.

SignetNasdaq
Investore Andris
Capitalia
SignetNasdaqCapitalia
 • Tallinas birža
 • Rīgas birža
 • Viļņas birža
Investora Andra portfeļa vērtība